Tågtransporter och större orsaker till olyckor

Ett tåg är en serie framdrivna fordon längs en spårräl avsedd för passagerare och gods. Ett passagerartåg är långt och snabbt jämfört med ett last- eller tufftåg, som fraktar tungt gods. Persontåg ses främst på stationer där resenärerna lätt kan komma åt. Trots att järnvägstransporter är en av de tidigaste formerna av moderna transporter, har många hittills ansett det för tunga godstransporter.

Järnvägstransporter innebär transport av gods och passagerare från en punkt till en annan genom definierade rutter med hjälp av hjulfordon som körs på dess räls. Den största skillnaden mellan väg- och järnvägstransporter är att fordon kör på preparerade vägar medan tåg går på guidade lastbilar.

Tågsystemets egenskaper

· Inspektionssystem

Det är mycket viktigt för tågets rörelse. Defektdetektorer används ofta på många järnvägar. De kan variera från enkla paddlar och växlar till infraröd- och laserskanningsteknik.

· Signalering

Detta används för att styra trafiken och förhindra att tåg kolliderar. Signalerna styrs av myndigheten för att tågen ska kunna köras enligt planerade program. Det kan handla om användning av en signallåda eller en liten byggnad som ligger nära stationen eller längs vägen på fasta platser.

· Elektrifiering

Detta ger energi för tåget att gå vidare, så att tåget kan röra sig utan drivkraft ombord. Detta minskar driftskostnaderna och gynnar därmed intressenter som tar det som en affärsform.

· Stationer

De fungerar som platser eller platser där passagerare kan gå ombord eller stiga av. De bör ge tillräckligt med utrymme för att förhindra kollision av passagerare samt ge utrymme för lastning och lossning av last. De bör vara välskötta och organiserade för att säkerställa att planerade skyldigheter fullgörs.

Järnvägssäkerhet

Tågtransport gods är det säkraste transportmedlet på grund av olika faktorer, inklusive:

– De körs huvudsakligen på dedikerade järnvägslinjer, vilket minskar risken för kollision med varandra.

– Bra och effektiva organisationsledningskommittéer som säkerställer samordnade åtgärder för måluppfyllelse och rutinmässig uppföljning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.